Cookie Politika

Naša webová stránka (ďalej len „webová stránka”) používa cookies na ukladanie informácií do vášho počítača. Táto politika objasňuje, ako webová stránka používa cookies. Prehliadaním webovej stránky sa predpokladá, že súhlasíte a akceptujete s používaním cookies vo vašom počítači podľa podmienok tejto politiky. Ak si neželáte prijímať cookies z tejto webovej stránky, pozmeňte prosím svoje nastavenia (ako je uvedené nižšie) alebo sa zdržte používania tejto webovej stránky. 

Čo sú cookies?

„Cookies“ sú malé textové súbory, ktoré webová stránka (konkrétne webový server) ukladá na počítač používateľa. Žiadny dokument alebo súbor z počítača používateľa však nie je prístupný pre webovú stránku. Cookies obsahujú informácie, ako napríklad názov webovej stránky a niektoré číslice a čísla. Vždy, keď používateľ prehliada webovú stránku, táto stránka tieto informácie získa a poskytuje používateľovi služby súvisiace s týmito informáciami. Typickým príkladom takýchto informácií sú preferencie používateľa na webovej stránke, pretože tie sú určené voľbami používateľa na tejto webovej stránke (napr. kliknutím na konkrétne tlačidlá, vyhľadávania, reklamy atď.).

Aké typy cookies používa webová stránka?

Typy použitých cookies: 

Technické cookies

Technické cookies slúžia na správne fungovanie niektorých častí webovej stránky. Webová stránka používa technické cookies, ktorých výlučným účelom je prenos komunikácie alebo ktoré sú potrebné na poskytnutie konkrétnej služby, ako to vyžaduje účastník alebo užívateľ “.

Môžu byť rozdelené do cookies prehliadača a cookies relácií, ktoré zabezpečujú správne fungovanie webovej stránky:
  • Analytické cookies, ktoré sú technickými cookies keď sú použité na meranie a analýzu celkového počtu používateľov a ich správania pri prehliadaní konkrétnej webstránky.  
  • Funkčné cookies umožňujú prispôsobiť webstránku podľa rôznych rozhodnutí používateľa (napr. jazyk, atď.) za účelom poskytnutia zlepšených služieb.
Ak má webová stránka správne fungovať, je potrebné zhromažďovať a spracúvať údaje získané používaním technických cookies. Ak užívateľ namieta voči používaniu týchto technických cookies, nebude môcť pristupovať a správne si prezerať Webstránku.

Webová stránka používa nasledovné technické cookies, vrátane funkčných cookies a analytických cookies:


COOKIE

POPIS

DOBA SKLADOVANIA

ÚČEL

ASP.NET_SessionId

Zachová stav relácie návštevníka v rámci žiadostí o stránku. 20 minút po poslednej interakcii používateľa. Zachovanie stavu medzi klientom (prehliadač) a serverom (beckend).

_ga

Zaznamená jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku. 2 roky Pomôcť pri zhromažďovaní štatistických údajov o používaní lokality stránky.

_gat

Používané službou Google Analytics na obmedzenie rýchlosti žiadosti. 20 minút po poslednej interakcii používateľa. Pomôcť pri zhromažďovaní štatistických údajov o používaní lokality stránky.

_gid

Zaznamená jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku. 20 minút po poslednej interakcii používateľa. Pomôcť pri zhromažďovaní štatistických údajov o používaní lokality stránky.

wplayer.captionLabel

Tieto cookies používa JWPlayer (prehrávač videa) na zapamätanie si rozhodnutí používateľa pre ďalšie videá, ktoré uvidí. 20 minút po poslednej interakcii používateľa. Uloženie vstavaných preferencií používateľa do prehrávača.
Okrem technických cookies je všeobecným pravidlom pre používanie elektronických komunikačných sietí, že získanie prístupu k predošlým uloženým informáciám v koncovom účastníckom zariadení si vyžaduje predchádzajúci súhlas používateľa po explicitných a podrobných informáciách, tj. tento súhlas by mal byť udelený ako „opt-in“ namiesto voľby „opt-out“. 

Cookies, ktoré nie sú „technickými“ cookies a ktoré sú dôležitejšie pre súkromie používateľov, napr. tie, ktoré sa používajú na vytvorenie užívateľského profilu, sa môžu inštalovať na koncové zariadenia používateľa, ak bol používateľ jasne a rozsiahlo informovaný a platne dal svoj súhlas.

Cookies tretích strán 

Pri prehliadaní webovej stránky, webové prehliadače môžu používať cookies tretích strán.

Cookies tretích strán sa inštalujú na inú webovú stránku, než  na stránku, ktorú používateľ prehliada. Je to preto, že každá webová stránka môže obsahovať prvky (obrázky, mapy, zvuky a konkrétne odkazy na iné názvy domén), ktoré sú uložené na počítačových serveroch, ktoré sa odlišujú od serverov, ktoré hosťujú webovú stránku prehliadanú používateľmi.

Nižšie nájdete zoznam cookies tretích strán, ktoré používa webová stránka: 


COOKIE


POPIS

DOBA SKLADOVANIA

ÚČEL

collect

Používa sa na odosielanie údajov o zariadení a správaní návštevníka do služby Google Analytics. Sleduje návštevníka naprieč zariadeniami a marketingovými kanálmi.

20 minút po poslednej interakcii používateľa Pomôcť pri zhromažďovaní štatistických údajov o používaní lokality stránky.

GPS

Zaznamená jedinečné ID na mobilných zariadeniach, za účelom sledovania na základe geografickej polohy GPS. 20 minút po poslednej interakcii používateľa
Pomôcť pri zhromažďovaní štatistických údajov o polohe používateľa.

IDE

Používané službou Google DoubleClick na zaznamenanie a nahlásenie činov používateľa webovej stránky po zobrazení alebo kliknutí na jednu z reklám inzerenta za účelom merania účinnosti reklamy a prezentácie cielených reklám používateľovi.

1 rok

Pomôcť pri zhromažďovaní štatistických údajov o interakcii používateľa s reklamami v reklamnej sieti Google. (cookie je súčasťou zhromažďovania demografických údajov a údajov o záujmoch služby pre Google Analytics).

PREF

Zaznamená jedinečné ID, ktoré používa spoločnosť Google na uchovávanie štatistík o tom, ako návštevník používa videá YouTube naprieč rôznymi webovými stránkami.

8 mesiacov

Pomôcť pri zhromažďovaní štatistických údajov o používaní videí YouTube zo strany používateľa.

test_cookie

Používa sa na kontrolu, či prehliadač používateľa podporuje cookies.
20 minút po poslednej interakcii používateľa Určiť, či prehliadače používateľa podporujú cookies.

VISITOR_INFO1_LIVE

Snaží sa odhadnúť šírku pásma používateľov na stránkach s integrovanými videami You Tube.

179 dní

Pomôcť pri odhade šírky pásma používateľa.

YSC

Zaznamená jedinečné ID, za účelom uchovania štatistík videí z YouTube, ktoré už používateľ videl.
20 minút po poslednej interakcii používateľa
Pomôcť pri zhromažďovaní štatistických údajov o používaní videí YouTube zo strany používateľa.

yt-player-two-stage-token

Ukladá používateľove preferencie prehrávača videí pomocou vloženého YouTube videa.

Neustála

Pomôcť používateľovi pri ukladaní jeho video premietacích preferencií.
Informácie zozbierané použitím vyššie uvedených cookies nie sú poskytnuté tretím stranám, pokiaľ nie je zákonom stanovené inak. 

Ako spravovať cookies pomocou konfigurácie prehliadača 

Niektorí používatelia nemusia súhlasiť s ukladaním informácií zhromaždených prostredníctvom cookies ich počítačom. Každý prehliadač obsahuje podrobné pokyny týkajúce sa pravidiel používania cookies. 

Ak si neželáte prijímať cookies, môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača tak, aby ste boli upozornení, keď sa cookies odosielajú, aby ste deaktivovali všetky alebo niektoré cookies, ktoré používa webová stránka, alebo aby ste vymazali cookies, ktoré už webová stránka nainštalovala.

Väčšina funkcií webovej stránky funguje bez použitia cookies. Ak však cookies deaktivujete, nebudete mať prístup k niektorým službám a funkciám webovej stránky. 

V nasledujúcich odkazoch môžete nájsť potrebné informácie týkajúce sa správy cookies vo všetkých webových prehliadačoch.

https://www.aboutcookies.org/http://www.youronlinechoices.eu/

Nižšie nájdete príklady najbežnejších verzií webových prehliadačov, v ktorých môžete získať informácie o tom, ako zakázať cookies.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

Internet Explorer: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Safari: https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

V každom prípade sa odporúča nahliadnuť do oficiálnej bibliografie vývojových spoločností pre najnovšiu aktualizáciu, ako aj do webových prehliadačov iných vývojových spoločností.