Smernice za privatnost

1. UVOD

1.1 Preduzeće „CHIPITA GLOBAL SOCIETE ANONYME“, sa dodeljenim nazivom „CHIPITA GLOBAL S.A.“ (u nastavku „preduzeće“, „mi“ ili „nas“) i registrovanim sedištem u opštini Metamorfosi, na 12 km od Nacionalnog puta Atina – Lamija, sa poštanskim brojem: 14452, posvećeno je zaštiti i poštovanju privatnosti vaših ličnih podataka.

1.2 Ove smernice za privatnost ovih Smernica za privatnost (zajedno sa uslovima korišćenja, Smernicama za korišćenje kolačića i svim drugim dokumentima koji su u vezi sa njima) postavljaju principe koje pratimo u vezi sa obradom vaših ličnih podataka koje prikupljamo od vas ili nam vi pružate kada pregledate i koristite ovu veb lokaciju (u nastavku „veb lokacija“), a koja se izvodi u skladu sa važećim nacionalnim i evropskim zakonom koji uređuje zaštitu pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka. Pažljivo pročitajte naredni tekst da biste razumeli naš pristup i praksu u vezi sa ličnim podacima i načinom na koji ih tretiramo.

1.3 Kretanjem po našoj veb lokaciji potvrđujete da prihvatate ove Smernice za privatnost i Smernice za korišćenje kolačića, kao i da ste saglasni sa prikupljanjem, obradom i deljenjem vaših ličnih podataka u skladu sa ovim Smernicama za privatnost i Smernicama za korišćenje kolačića.

1.4 Obrada vaših ličnih podataka, kao što je to opisano u ovim Smernicama za privatnost, zasniva se na vašoj saglasnosti koju dajete pri korišćenju naše veb lokacije.

2. KONTROLOR PODATAKA

2.1 Preduzeće „CHIPITA GLOBAL SOCIETE ANONYME“, sa dodeljenim nazivom „CHIPITA GLOBAL S.A.“. i registrovanim sedištem u opštini Metamorfosi, na 12 km od Nacionalnog puta Atina – Lamija, sa poštanskim brojem: 14452, je kontrolor podataka, onako kako je definisano važećim propisima za zaštitu podataka.

3. PRIKUPLjANjE INFORMACIJA

3.1 Prikupljamo vaše lične podatke kada koristite našu veb lokaciju. Informacije koje prikupljamo mogu se svrstati u tri kategorije: (a) informacije koje nam vi pružate; (b) informacije koje prikupljamo kroz automatizovane metode i (v) informacije koje prikupljamo iz drugih izvora.

3.2 Informacije koje nam vi pružate možemo da kombinujemo sa informacijama prikupljenim kroz automatizovane metode, kao i informacijama koje primamo iz drugih izvora.

3.3 Možemo da prikupljamo sledeće informacije:
  • Informacije o nalogu, kao što su vaše korisničko ime ili lozinka (ili bilo koji drugi podatak koji vas identifikuje), koje se koriste da biste pristupili našoj veb lokaciji ili koristili njene usluge, u skladu sa Uslovima korišćenja
  • Informacije o profilu, uključujući one koje se tiču usluga koje vam se dopadaju ili željenog vremena korišćenja naše veb lokacije, odnosno podataka o učestalosti korišćenja naše veb lokacije.
  • Informacije o automatskim tehnologijama koje su potrebne za prikupljanje informacija iz vašeg uređaja pri korišćenju naše veb lokacije, kao što su adresa internet protokola (IP adresa)
  • Informacije o veb lokaciji za preusmeravanje (veb lokacija koja vas je dovela do naše veb lokacije).
  • Poruke koje šaljete nama ili o nama na društvenim mrežama i
  • Radnje koje se tiču načina na koji koristite našu veb lokaciju, kao što su odeljci naše veb lokacije koje najviše posećujete. Većina mobilnih uređaja i pregledača vam pruža mogućnost da opozovete saglasnost koju ste dali u vezi sa prikupljanjem ovih informacija u okviru podešavanja na vašem uređaju ili pregledaču. Ako imate pitanja u vezi sa načinom na koji možete da sprečite prikupljanje informacija o tačnoj lokaciji, preporučujemo da se obratite pružaocu tehničke podrške za vaš mobilni uređaj, proizvođaču uređaja ili provajderu softvera ili pregledača. Neke usluge možda neće propisno raditi bez informacija o vašoj lokaciji. Ako želite da izbrišete informacije o vašoj lokaciji koje smo prikupili, obratite nam se na adresu e-pošte koja je navedena u nastavku. Možda ćemo biti u obavezi da sačuvamo neke informacije o vama u skladu sa zakonom.

3.4 Možemo da prikupljamo informacije o vama i iz drugih izvora, uključujući, ali ne ograničavajući se na informacije prikupljene od strane drugih preduzeća ili organizacija. Takođe možemo da prikupljamo javno dostupne informacije. Na primer, možemo da prikupljamo informacije o vama tokom vaše interakcije sa nama na društvenim mrežama

4. KAKO KORISTIMO PRIKUPLjENE INFORMACIJE

4.1 Koristimo prikupljene informacije za:
  • kretanje po veb lokaciji i njeno korišćenje,
  • personalizaciju vašeg iskustva na našoj veb lokaciji,
  • upravljanje našim poslovnim aktivnostima, uključujući razvoj novih proizvoda i marketinških usluga, kao i aktivnosti oglašavanja,
  • održavanje i unapređenje kvaliteta naših proizvoda, ponuda i promocija, kao i veb lokacije u celini.
5. SA KIM DELIMO VAŠE INFORMACIJE

5.1 Vaše lične podatke ne delimo sa trećim licima; međutim, možemo da otkrijemo vaše podatke našim dobavljačima usluga, kao što su usluge organizacije i izvođenja promocija i konkursa, usluge za podršku veb lokaciji i druge IT usluge. Zabranjujemo navedenim trećim licima da koriste ove informacije, kao i da ih otkrivaju u bilo koju svrhu osim one koja se odnosi na pružanje usluga u naše ime.

5.2 Iz strateških ili drugih poslovnih razloga možemo da odlučimo da prodamo ili prenesemo deo ili celokupno naše poslovanje. U sklopu tog prenosa ili prodaje, možemo da prosledimo prikupljene informacije bilo kom licu koje je uključeno u prodaju ili prenos.

5.3 Možemo da delimo informacije koje ne upućuju lično na vas. Na primer, možemo da delimo anonimne, zbirne statističke podatke o vašem korišćenju veb lokacije.

5.4 U izuzetnim slučajevima, naše preduzeće može da deli vaše lične podatke sa trećim licima samo ako postoji statutarna obaveza za to, ili to zahtevaju odluka/nalog suda ili drugog nadležnog tela.

6. GDE ČUVAMO VAŠE LIČNE PODATKE

6.1 Lični podaci koje prikupljamo od korisnika čuvaju se na bezbednim serverima u Evropskoj uniji (EU) i naše preduzeće koristi sve razumne mere da ih zaštiti.

6.2 Možemo da delimo vaše lične podatke i sa drugim preduzećima u okviru grupe Chipita Group, unutar ili van EU, kao na primer zemljama koje nemaju iste mehanizme zaštite ličnih podataka kao zemlja vašeg prebivališta. Oslanjamo se na treća lica/partnere za pružanje usluga i proizvoda u naše ime (poput podrške veb lokaciji) i možemo da otkrivamo vaše lične podatke tim licima (na primer, preduzeća za razvoj programa/softvera, preduzeća koja pružaju podršku veb lokaciji itd.). Uopšteno gledano, naši pružaoci usluga imaju ugovornu obavezu da štite vaše lične podatke i ni na koji način ne smeju da koriste ili otkrivaju te podatke. Nećemo dopustiti tim trećim licima da koriste ove informacije, kao i da ih dele u bilo koju svrhu osim one koja se odnosi na pružanje usluga u naše ime.

6.3 Nezavisno od zemlje u koju se vaši podaci prosleđuju, delićemo samo one informacije koje su strogo „neophodne“ i uvek u skladu sa odgovarajućim merama zaštite (kao što su Standardne ugovorne klauzule EU).

7. BEZBEDNOST LIČNIH PODATAKA

7.1 Mi prihvatamo obavezu da preduzmemo sve razumne mere da bi vaši podaci uvek bili ažurirani. Naše tehničke, administrativne i druge procedure su osmišljene tako da štite vaše podatke od slučajnog, nezakonitog ili neovlašćenog gubitka, pristupa, otkrivanja, korišćenja, menjanja ili uništavanja. I dok na sve načine nastojimo da zaštitimo svoje računarske sisteme, nijedna veb lokacija, računarski sistem ili prenos podataka putem interneta ili druge javne mreže ne može da bude u potpunosti bezbedan.

8. PERIOD ČUVANjA LIČNIH PODATAKA

8.1 Vaše lične informacije čuvamo u periodu koji je neophodan za svrhe obrade koje su navedene u ovim Smernicama za privatnost (osim ako zakon ne zahteva duži period čuvanja).

9. VAŠA PRAVA

9.1 U skladu sa važećim zakonima, imate pravo pristupa, odnosno da budete informisani na sopstveni zahtev, nezavisno od toga da li se vaši podaci obrađuju, kao i da budete obavešteni o takvoj obradi podataka, a naročito o tekućoj obradi, odnosno odgovarajućim merama zaštite pod kojima se podaci prosleđuju nekoj drugoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji. Osim toga, imate pravo da zahtevate ispravljanje bilo kojih neispravnih ličnih podataka. Pored navedenog, sve dok su ispunjeni uslovi zadati važećim propisima, imate pravo na brisanje, ograničenje obrade, prenosivost podataka, kao i pravo da se usprotivite obradi podataka. Na kraju, ako mislite da obrada vaših ličnih podataka od strane našeg preduzeća nije u skladu sa važećim propisima, imate pravo da uložite žalbu nadležnom telu za zaštitu podataka

9.2 Takođe možete da povučete saglasnost u bilo kom trenutku, ali takvo povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade koja se zasniva na saglasnosti koja je data pre povlačenja.

9.3 Imate pravo da zahtevate kopiju vaših ličnih podataka koje je preduzeće prikupilo putem adrese e-pošte: gdpr@chipita.com.

10. LINKOVI DO DRUGIH VEB LOKACIJA I DRUŠTVENIH MREŽA

10.1 Veb lokacija može da sadrži linkove do veb lokacija kojima upravljamo mi ili treća lica. Ako pratite link do bilo koje od tih veb lokacija, treba da pročitate smernice za privatnost te lokacije, uslove korišćenja i sve ostale smernice. Mi nismo odgovorni za smernice i praksu trećih lica. Te organizacije koriste informacije koje im vi pružate u skladu sa njihovim smernicama za privatnost, uslovima korišćenja i drugim smernicama.

10.2 Pružaoci usluga drugih aplikacija, alata, vidžeta i dodatnih komponenti koji su dostupni na našoj veb lokaciji, kao što su dugmad „Sviđa mi se“ u okviru mreže Facebook, mogu takođe da koriste automatizovane metode za prikupljanje informacija o načinu korišćenja tih funkcionalnosti. Te organizacije mogu da koriste vaše informacije u skladu sa svojim smernicama i mi nismo odgovorni za te smernice.

11. IZMENE NAŠIH SMERNICA ZA PRIVATNOST

11.1 Ove Smernice za privatnost važe od datuma koji je naveden na početku smernica. Ove smernice za privatnost možemo da menjamo po sopstvenom nahođenju. U slučaju da dođe do promene, objavićemo revidiranu verziju ovde i na samom početku Smernica promenićemo „poslednji datum ažuriranja“ (datum kada promena stupa na snagu). Potrebno je da redovno proveravate ove Smernice da biste bili u toku sa najnovijom verzijom Smernica za privatnost, a ako nastavite da koristite veb lokaciju, smatraće se da prihvatate sve promene Smernica.

12. OBRATITE NAM SE

Zahvaljujemo što ste pročitali Smernice za privatnost našeg preduzeća. Ako imate pitanja o ovim smernicama ili ako želite da iskoristite neko od prava koja su vam data kao licu čiji se podaci koriste, možete da se obratite našem preduzeću na gdpr@chipita.com.