Adatvédelmi szabályzat

1. BEVEZETÉS

1.1 A CHIPITA GLOBAL SOCIETE ANONYME, kereskedelmi neve: CHIPITA GLOBAL S.A.. (a továbbiakban «CHIPITA GLOBAL S.A.»), bejegyzett székhelye: Municipality of Metamorphosi, on the 12th km of the National Road οf Athens - Lamia, P.C.: 14452, valamint a CHIPITA HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, bejegyzett székhelye: H-2040 Budaörs, Vasút utca 11. (a továbbiakban «Chipita Hungary», a Chipita Hungary és a CHIPITA GLOBAL S.A. elnevezése a továbbiakban együttesen a «Társaság», «mi» vagy «minket»), elkötelezte magát amellett, hogy megvédi és tiszteletben tartja az ön személyes adatainak titkosságát.

1.2 Ez az Adatvédelmi szabályzat (a Felhasználási feltételeinkkel, Süti szabályzatunkkal és a hivatkozott egyéb dokumentumokkal együtt) ismerteti azokat az alapelveket, amelyeket a honlapon való navigálás és ezen honlap (a továbbiakban a „Honlap")  használata során öntől gyűjtött illetve ön által megadott  személyes adatok kezelése tekintetében követünk; a személyes adatok kezelése során betartjuk a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről szóló alkalmazandó nemzeti és európai jogszabályokat. Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbiakat, hogy megismerje a személyes adatokkal kapcsolatos hozzáállásunkat és gyakorlatainkat, valamint az adatok kezelésének módját.

1.3 Honlapunk felkeresésével ön elismeri, hogy elfogadja ezt az Adatvédelmi szabályzatot és a Süti szabályzatot, valamint, hogy beleegyezik személyes adatainak az Adatvédelmi szabályzattal és a Süti szabályzattal összhangban végzett gyűjtéséhez, kezeléséhez és közléséhez. A sütik használatával kapcsolatban kérjük, hogy olvassa el a Süti szabályzatunkat (link: a Süti szabályzathoz [*]), amely részletes információkat tartalmaz ebben az összefüggésben a személyes adatok kezeléséről.

1.4 Személyes adatainak a kezelése – a jelen Adatvédelmi szabályzatban ismertetett módon – a Honlapunkon keresztül adott beleegyezésén alapul.

2. ADATKEZELŐ

2.1 A vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében a CHIPITA GLOBAL S.A. és a CHIPITA HUNGARY az Adatkezelők.

3. INFORMÁCIÓGYŰJTÉS

3.1 Honlapunk használata során személyes információkat gyűjtünk önről. Az általunk gyűjtött információk három kategóriába sorolhatók: (a) információk, amelyeket ön bocsát a rendelkezésünkre; (b) információk, amelyeket automatizált módszerekkel gyűjtünk, és (c) egyéb forrásokból gyűjtött információk.

3.2 Az öntől kapott információkat összekapcsolhatjuk az automatizált módszerekkel gyűjtött és az egyéb forrásokból származó információkkal.

3.3 Előfordulhat, hogy amennyiben nem adja meg a személyes adatait, nem fogja tudni a honlapot megfelelően használni.

3.4 A következő információkat gyűjthetjük:
 • A fiókjával kapcsolatos információk, pl. a felhasználóneve vagy a jelszava (vagy bármi egyéb, ami önt beazonosítja), amelyeket a Felhasználási feltételeknek megfelelően a Honlapunkra való belépéshez vagy a Honlap szolgáltatásainak az igénybe vételére használ.
 • Technikai információk, a böngészője típusa és verziószáma, az időzóna beállításai valamint a beépülő modulok típusa és verziószáma, az operációs rendszere és platformja.
 • Profil információk, többek között információk az ön által kedvelt szolgáltatásokról vagy arról, hogy miért keres fel minket elsősorban és milyen gyakran használja a Honlapunkat.
 • Automatizált technológiák, amelyek segítségével információkat gyűjtünk az eszközéről a Honlapunk használata során, mint például az internet protokoll címe (IP-cím).
 • Az átirányító webhely (az a webhely, amely a mi Honlapunkra irányította).
 • A közösségi médiában nekünk vagy rólunk küldött üzenetek, valamint
 • A Honlapunk használatának mikéntjével kapcsolatot tevékenységek, például, hogy a Honlapunk mely részeit keresi fel leggyakrabban.
A mobil eszközök és böngészők többsége lehetővé teszi, hogy az eszköz, illetve böngésző beállításait használva visszavonja az említett információk gyűjtéséhez nekünk adott beleegyezését. Ha kérdése lenne azzal kapcsolatban, hogy hogyan akadályozhatja meg a pontos tartózkodási helyére vonatkozó információk gyűjtését, javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba a mobil eszköze technikai támogatójával, az eszköz gyártójával, a szoftver szolgáltatójával vagy a böngésző szolgáltatójával. Előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások a hely adatai nélkül nem működnek megfelelően. Ha szeretné törölni a tartózkodási helye meghatározására vonatkozó, általunk gyűjtött információkat, kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot az alább felsorolt címen vagy e-mail címen. A jogszabályok előírhatják számunkra bizonyos önre vonatkozó információk megőrzését.

3.5 Egyéb forrásokból is gyűjthetünk önről információkat, többek között más vállalatok vagy szervezetek információit. Gyűjthetünk továbbá nyilvánosan hozzáférhető információkat is. Gyűjthetünk például információkat önről, amikor a közösségi médiában párbeszédet folytat velünk.

4. HOGYAN HASZNÁLJUK FEL AZ ÖSSZEGYŰJTÖTT INFORMÁCIÓT

4.1 Az összegyűjtött információt az alábbi célok érdekében használjuk fel:
 • A Honlapon való navigálás és a Honlap használata,
 • A Honlapunkon szerezhető élmények személyre szabása,
 • Üzleti tevékenységünk irányítása, többek között új termékek kifejlesztése, szolgáltatások forgalmazása és a reklámtevékenységünk,
 • Termékeink, ajánlataink, promócióink és a Honlapunk minőségének a fenntartása és javítása.
 • A honlapunk kezelése belső működési célokból, mint például a hibaelhárítás, adatelemzés, tesztelés, kutatási, statisztikai és felmérési célok, továbbá a honlapunk fejlesztése annak érdekében, hogy a honlap tartalma a számítógépe számára optimális módon jelenhessen meg.

5. KIVEL OSZTJUK MEG AZ ÖNNEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKAT?

5.1 Személyes információit nem közöljük harmadik felekkel, kivéve a számunkra szolgáltatásokat végző szállítókkal közölt információkat. Ilyen szolgáltatások például a promóciók és versenyek szervezése és lebonyolítása, a honlap támogató szolgáltatások és egyéb informatikai szolgáltatások. Az érintett harmadik feleknek megtiltjuk, hogy ezeket az információkat a nevünkben végzett szolgáltatásokon kívül bármilyen egyéb célra felhasználják vagy közöljék.

5.2 Stratégiai vagy egyéb üzleti okokból dönthetünk úgy, hogy vállalkozásunkat részben vagy egészben értékesítjük vagy átruházzuk. Az értékesítés illetve átruházás keretében az általunk gyűjtött információkat átadhatjuk az eladásban illetve átruházásban érintett feleknek.

5.3 Megoszthatunk olyan információkat, amelyek nem alkalmasak az ön közvetlen beazonosítására. Megoszthatunk például névtelen, összesített statisztikákat a honlapunk ön által folytatott használatáról.

5.4 Társaságunk kivételes esetekben és kizárólag akkor közölheti az ön személyes információit harmadik felekkel, ha ezt törvényi kötelezettség írja elő, vagy erre igazságügyi vagy egyéb illetékes hatóság döntése/határozata kötelezi.

6. HOL TÁROLJUK A SZEMÉLYES ADATAIT?

6.1 A felhasználóinktól gyűjtött személyes információkat biztonságos szervereken tároljuk az Európai Unión (EU) belül, és a Társaság minden ésszerű intézkedést megtesz a védelmükre.

6.2 Személyes adatait kiadhatjuk a Chipita csoport más vállalatainak az EU-n belül és kívül, például olyan országokba, amelyek nem nyújtanak ugyanolyan garanciákat a személyes adatok védelmére, mint az ön lakóhelye szerinti ország. Harmadik feleket/partnereket is igénybe veszünk, hogy a nevünkben szolgáltatásokat nyújtsanak és termékeket szállítsanak (mint például Honlap támogatás); a személyes adatait kiadhatjuk ezeknek a harmadik feleknek (például program/szoftver szállító vállalatoknak, weboldal támogató cégeknek stb.). Szolgáltatóinkat általában szerződés kötelezi az ön személyes adatai védelmére, és semmilyen módon nem használhatják vagy továbbíthatják a személyes adatokat a törvényi kötelezettségeikbe ütköző módon. Az érintett harmadik felek számára nem engedélyezzük, hogy a kapott információt egyéb célokra is felhasználják vagy kiadják azon kívül, hogy a megbízásunkból szolgáltatásokat nyújtanak.

6.3 Tekintet nélkül arra, hogy a személyes adatait melyik országba továbbítják, személyes adatait kizárólag szigorúan „feltétlenül szükséges” alapon osztjuk meg, minden esetben a megfelelő óvintézkedések mellett (mint például az EU Általános szerződési feltételei).

7.  A SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA

7.1 Vállaljuk, hogy minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk személyes adatai naprakészségét. Műszaki, adminisztratív és egyéb eljárásainkat úgy alakítottuk ki, hogy védjék a személyes információit a véletlen, jogellenes vagy jogosulatlan elvesztéssel, hozzáféréssel, közléssel, felhasználással, megváltoztatással vagy megsemmisítéssel szemben. Habár minden lehetséges erőfeszítést megteszünk számítógépes rendszereink védelme érdekében, egyetlen honlap, számítógépes rendszer, vagy az interneten vagy egyéb nyilvános hálózaton keresztül megvalósuló adatátvitel sem lehet tökéletesen biztonságos.

8. A SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSI IDEJE

8.1 Személyes információit a jelen Adatvédelmi szabályzatban említett feldolgozási célok teljesítéséhez szükséges időtartamig őrizzük meg (kivéve, ha a jogszabályok ennél hosszabb adatmegőrzési időt írnak elő).

9. A FELHASZNÁLÓ JOGAI

9.1 Az alkalmazandó jogszabályok alapján ön jogosult az érintett személyes adataihoz hozzáférni, azaz kérésre tájékoztatást kaphat arról, hogy a személyes adatait feldolgozzák-e vagy sem, és további információkat kaphat az adatkezelésről, különös tekintettel a folyamatban lévő adatfeldolgozásra, és egy harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő továbbításuk esetén a megfelelő garanciákra. Emellett jogában áll az önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését kérni. Továbbá – mindaddig, amíg az alkalmazandó jogszabályokban előírt követelmények teljesülnek – jogosult az adatok törlésére, jogosult az adatkezelést korlátozni, joga van az adathordozhatósághoz és jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni.

9.2 Amennyiben úgy véli, hogy a személyes adatainak kezelésével Társaságunk megsérti az alkalmazandó jogszabályokat, jogában áll panaszt tenni az illetékes Adatvédelmi Hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, címe: Szilágyi Erzsébet fasor 22./c, H-1125 Budapest, telefonszám: +36-1-391 1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu), vagy jogellenes adatkezelés esetén jogosult a lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz fordulni.

9.3 Továbbá bármikor visszavonhatja a beleegyezését, ez a visszavonás ugyanakkor nem érinti a beleegyezése alapján annak visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

9.4 Jogában áll másolatot kérni a Társaság által gyűjtött személyes adatairól, a következő e-mail címen: gdpr@chipita.com.

9.5 Amennyiben kérdése lenne a fentiekkel kapcsolatban, vagy ha szeretné gyakorolni a fentebb említett jogait, kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

CHIPITA GLOBAL SOCIETE ANONYME

CHIPITA HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: the Municipality of Metamorphosi, on the 12th km of the National Road οf Athens - Lamia, P.C.: 14452

Székhelye: H-2040 Budaörs, Vasút utca 11.

Telefonszám: [+00302102885000]

Telefonszám: +36-23-338 023

E-mail cím: gdpr@chipita.com

E-mail cím: gdpr@chipita.com


Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy kérésére felesleges késedelem nélkül válaszoljunk, és legkésőbb a kérés kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk a meghozott intézkedésekről. Szükség esetén – kérése bonyolultságára és a beérkező kérések számára való tekintettel – ez a határidő a GDPR rendelkezései értelmében további két hónappal meghosszabbodhat. Ebben az esetben a kérés kézhezvételétől számított egy hónapon belül a késedelem okának a megjelölésével tájékoztatni fogjuk a határidő meghosszabbításáról.


10. MÁS HONLAPOKRA ÉS KÖZÖSSÉGI MÉDIÁRA MUTATÓ LINKEK

10.1 A Honlap tartalmazhat az általunk vagy harmadik felek által kezelt honlapokra mutató linkeket. Ha követ egy ilyen honlapra mutató linket, olvassa el a honlap adatkezelési szabályzatát, felhasználási feltételeit és egyéb szabályzatait. Nem vállalunk felelősséget harmadik felek szabályzataiért és gyakorlataiért. Ezek a szervezetek saját adatvédelmi szabályzatuknak, felhasználási feltételeiknek és egyéb szabályzataiknak megfelelően kezelik a rendelkezésükre bocsátott információkat.

10.2 A Honlapunkon elérhető egyéb alkalmazások, eszközök, widgetek és plug-inek – mint például a Facebook „Like” gombjai – szolgáltatói is használhatnak automatizált módszereket annak érdekében, hogy információkat gyűjtsenek arról, hogyan használja ezeket a funkciókat. Az érintett szervezetek az önnel kapcsolatos információkat saját szabályzataikkal összhangban használhatják fel, és mi ezekért a szabályzatokért nem vállalunk felelősséget.

11. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

11.1 Jelen Adatvédelmi szabályzat az elején említett időponttól kezdve hatályos. Az Adatvédelmi szabályzatot saját mérlegelési jogkörünkben módosíthatjuk. Módosítás esetén az átdolgozott változatot itt tesszük közzé, és a szabályzat tetején megváltoztatjuk az „utolsó frissítés időpontja”-t (a változás hatálybalépésének dátumát). Ellenőrizze rendszeresen ezt a szabályzatot, hogy mindig tájékozott legyen az Adatvédelmi szabályzat legfrissebb változatáról; a Honlap további használatával elfogadja a szabályzat módosításait.