Πολιτική Cookies

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Η ιστοσελίδα μας (εφεξής η «Ιστοσελίδα») χρησιμοποιεί cookies, όπως αυτά ειδικότερα επεξηγούνται και αναλύονται κατωτέρω (εφεξής «Cookies»). Η παρούσα πολιτική χρήσης των Cookies εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα Cookies. Με την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα συμφωνείτε και αποδέχεστε τη χρήση των απολύτως αναγκαίων Cookies για τη λειτουργία της Iστοσελίδας, άλλως θα πρέπει να απέχετε από την χρήση της Ιστοσελίδας. Για τους υπόλοιπους πέραν των αναγκαίων τύπους Cookies έχετε την ευχέρεια να επιλέξετε τη χρήση τους ή μη σύμφωνα με τις επιλογές που διατίθενται κατά την είσοδο σας στην Ιστοσελίδα ή προβαίνοντας στις κατάλληλες ρυθμίσεις του browser (όπως παρατίθενται κατωτέρω).

Τι είναι τα cookies;
Τα «Cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου που η Ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο διακομιστής ιστού – webserver) αποθηκεύει στον υπολογιστή σας χωρίς να είναι δυνατή η πρόσβαση σε οποιαδήποτε έγγραφο ή αρχείο του υπολογιστή σας. Τα Cookies περιέχουν κάποιες πληροφορίες, όπως το όνομα μιας ιστοσελίδας και ορισμένα ψηφία και αριθμούς. Κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται σε μια ιστοσελίδα, η τελευταία ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).

Είδη cookies που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα:

Αναγκαία
Αναγκαία είναι τα τεχνικά Cookies (technical Cookies) τα οποία βοηθούν στο να γίνει χρηστική μία ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως η πλοήγηση και η πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της Ιστοσελίδας. Η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών μέσω της χρήσης τεχνικών Cookies είναι απολύτως απαραίτητη για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας και για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατή η απενεργοποίησή τους.

Στατιστικά
Τα Cookies στατιστικών βοηθούν τους ιδιοκτήτες ιστοσελίδας να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες (συνολικός αριθμός χρηστών και συμπεριφορά τους στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα), συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

Εμπορικής Προώθησης
Τα Cookies Εμπορικής Προώθησης χρησιμοποιούνται προκειμένου να εμφανιστούν σχετικές με την πλοήγηση διαφημίσεις στους χρήστες της ιστοσελίδας.

- Λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με τα Cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας, τα ονόματα και τους παρόχους αυτών, το σκοπό τον οποίο εξυπηρετούν καθώς και τη χρονική διάρκεια ισχύος τους, μπορείτε να βρείτε πατώντας Δήλωση Cookies.

- Επιπλέον, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε τη συναίνεσή σας πατώντας Δήλωση Cookies.

Αποδέκτες Cookies
Τα δεδομένα και τα στατιστικά στοιχεία που θα συλλέγονται από τα αρχεία Cookies, δύνανται κατά περίπτωση να κοινοποιηθούν στη συνεργαζόμενη εταιρεία, πάροχο της Ιστοσελίδας και πάροχο υπηρεσιών επικαιροποίησης/ καταγραφής των αρχείων cookies, στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών για την παρακολούθηση της βέλτιστης διαμόρφωσης αυτής ή/ και συντήρησής της.

Πως μπορώ να αναθεωρήσω τις ρυθμίσεις περί λειτουργίας cookies στο browser;

Κάθε φυλλομετρητής ιστοσελίδων (web browser) παρέχει σαφείς πληροφορίες για την πολιτική χρήσης των Cookies. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε Cookies, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του web browser σας έτσι ώστε να προειδοποιείστε όταν αποστέλλονται Cookies, να απενεργοποιείτε όλα ή μερικά από τα Cookies που χρησιμοποιεί η Iστοσελίδα ή και να διαγράφετε Cookies που έχουν ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. Οι περισσότερες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας λειτουργούν χωρίς τη χρήση τωνCookies. Ωστόσο, εάν απενεργοποιήσετε τα Cookies, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες και χαρακτηριστικά της Ιστοσελίδας. Στα ακόλουθα Links μπορείτε να βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με τις δυνατότητες διαχείρισης των Cookies σε όλους τους webbrowsers:
https://www.aboutcookies.org/ - http://www.youronlinechoices.eu/.

Ακολούθως παρατίθενται ενδεικτικά παραπομπές των βασικότερων webbrowsers, οι οποίες αφορούν σε συγκεκριμένες εκδόσεις, όπου μπορείτε να λάβετε σχετική ενημέρωση για την διαδικασία απενεργοποίησης των Cookies.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/el-gr/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: https://support.apple.com/el-gr/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται να ανατρέχετε στην επίσημη βιβλιογραφία των κατασκευαστριών εταιρειών για πιο επίκαιρη πληροφόρηση, καθώς και για τους webbrowsers άλλων κατασκευαστριών εταιρειών, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην επίσημη βιβλιογραφία τους.