ქუქი-ფაილების პოლიტიკა

ეს ვებსაიტი იყენებს ქუქი ფაილებს. ჩვენი ვებსაიტი (შემდგომში ვებსაიტი“) იყენებს ქუქი ფაილებს. მათი დეტალური ახსნა და ანალიზი მოცემულია ქვემოთ (შემდგომში „ქუქი-ფაილები“). წინამდებარე ქუქი-ფაილების პოლიტიკაში განმარტებულია, როგორ იყენებს ეს ვებსაიტი ქუქი ფაილებს. ჩვენს ვებ-საიტზე გადასვლით ადასტურებთ, რომ თანახმა ხართ ვებსაიტის მუშაობისთვის აუცილებელი ქუქი-ფაილების გამოყენებაზე. სხვაგვარად, თავი უნდა შეიკავოთ ამ ვებსაიტის გამოყენებისგან. რაც შეეხება დანარჩენ ქუქი-ფაილებს, აუცილებელი ქუქი-ფაილების გარდა, შეგიძლიათ აირჩიოთ, გსურთ თუ არა გამოიყენოთ ასეთი ფაილები ვებსაიტზე შესვლისას არსებული ოფციების შესაბამისად, ან ბრაუზერში გარკვეული პარამეტრების დაყენებით (როგორც ქვემოთაა ნახსენები).

რა არის ქუქი-ფაილები?
ქუქი-ფაილები არის მცირე ზომის ტექსტური ფაილები, რომლებსაც ვებსაიტი (კერძოდ, ვებ სერვერი) მომხმარებლის კომპიუტერზე ინახავს; ამასთან, მომხმარებლის კომპიუტერიდან არ არის ხელმისაწვდომი რომელიმე დოკუმენტი ან ფაილი. ქუქი-ფაილები შეიცავს ინფორმაციას, როგორიცაა ვებსაიტის დასახელება და გარკვეული ციფრები ან ნომრები. როცა მომხმარებელი ვებსაიტს ათვალიერებს, ვებსაიტი ეძებს ინფორმაციას და აწვდის მას მომხმარებელს ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებულ სერვისებთან ერთად. აღნიშნული ინფორმაციის ტიპიური მაგალითია ვებსაიტზე მომხმარებლის მიერ დაყენებული სასურველი პარამეტრები, რომლებიც ვებსაიტზე მომხმარებლის მოქმედებებზეა დამოკიდებული (მაგ., კონკრეტულ „ღილაკებზე“ დაწკაპუნება, ძიება, რეკლამები და ა.შ.).

ვებსაიტზე გამოყენებული ქუქი-ფაილების ტიპები:


აუცილებელი
აუცილებელი ქუქი-ფაილები არის ტექნიკური ფაილები (ტექნიკური ქუქი), რომლებიც ვებსაიტს სასარგებლოს ხდის და საშუალებას აძლევს მომხმარებელს შეასრულოს ძირითადი ფუნქციები, როგორიცაა ვებსაიტის დაცულ სივრცეში ნავიგაცია და წვდომა. ტექნიკური ქუქი-ფაილების გამოყენების მეშვეობით ინფორმაციის შეგროვება და დამუშავება ვებსაიტის სათანადო ფუნქციონირებისთვის აბსოლუტურად მნიშვნელოვანია და ამიტომ, მათი დეაქტივაცია შეუძლებელია.

სტატისტიკური
სტატისტიკური ქუქი-ფაილები ეხმარება ვებსაიტის მფლობელებს გაიგონ, თუ რა ქმედებებს ახორციელებენ ვებ გვერდზე ვიზიტორები (მომხმარებელთა საერთო რაოდენობა და ვებსაიტზე მათი ქმედებები), ინფორმაციის ანონიმურად შეგროვებისა და აღრიცხვის გზით.


მარკეტინგული
მარკეტინგული ქუქი-ფაილები გამოიყენება ვებსაიტის მომხმარებლებისთვის საიტის ნავიგაციასთან დაკავშირებული რეკლამების გამოსაჩენად.

- დეტალური ინფორმაცია ჩვენს ვებსაიტზე გამოყენებული ქუქი-ფაილების შესახებ, მათი სახელწოდება და პროვადერები, მათი მიზანი და მოქმედების ხანგრძლივობა შეგიძლიათ იხილოთ ქუქი-ფაილების შესახებ განცხადებაზე დაწკაპუნებით.

- ამასთან ერთად, შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს შეცვალოთ თქვენი თანხმობა ქუქი-ფაილების შესახებ განცხადებაზე დაწკაპუნებით.

ქუქი-ფაილების მიმღებები
ქუქი-ფაილებიდან შეგროვებული მონაცემები და სტატისტიკა ცალკეულ შემთხვევაში შეიძლება გამჟღავნდეს პარტნიორი კომპანიისთვის, ვერბსაიტის პროვაიდერისა და ქუქი-ფაილის განახლების/ჩაწერის მომსახურების მიმწოდებლისთვის, რაც მათ საშუალებას აძლევს გააკონტროლონ საიტის ოპტიმალური კონფიგურაცია ან/და ტექნიკური მომსახურება.

როგორ მართოთ cookie-ფაილები ბრაუზერის პარამეტრების დაყენების მეშვეობით

თითოეულ ბრაუზერს აქვს დეტალური ინსტრუქციები ქუქი-ფაილების გამოყენების წესებზე. თუ არ გსურთ ქუქი-ფაილების მიღება, შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი ბრაუზერის პარამეტრები ისე, რომ მიიღოთ გაფრთხილება ქუქი-ფაილების გაგზავნის შესახებ, გამორთოთ ვებსაიტის მიერ გამოყენებული ყველა ან ზოგიერთი ქუქი-ფაილი, ან წაშალოთ ვებსაიტის მიერ დაყენებული ქუქი-ფაილები. ვებსაიტის ფუნქციების უმეტესობა ხელმისაწვდომია ქუქი-ფაილების გამოყენების გარეშე. თუმცა, ქუქი-ფაილების დეაქტივაციის შემთხვევაში ვერ მიიღებთ წვდომას ვებსაიტის ზოგიერთ სერვისებსა და თვისებებზე. შემდეგ ბმულებზე დაწკაპუნებით შეგიძლიათ იხილოთ აუცილებელი ინფორმაცია ყველა ვებ ბრაუზერში ქუქი-ფაილების მართვის შესახებ:
https://www.aboutcookies.org/, http://www.youronlinechoices.eu/.

ქვემოთ მოცემულია ყველაზე გავრცელებული ვებ ბრაუზერების კონკრეტული ვერსიების მაგალითები, სადაც შეგიძლიათ იხილოთ ინფორმაცია ქუქი-ფაილების დეაქტივაციის შესახებ.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-ca/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari:https://support.apple.com/en-ie/guide/safari/sfri11471/mac"
გირჩევთ მიმართოთ შემმუშავებელი კომპანიების ოფიციალურ წყაროებს ყველაზე ახალი განახლების მისაღებად, მათ შორის სხვა შემმუშავებელი კომპანიების ვებ ბრაუზერებს.