Πολιτική Cookies

Η ιστοσελίδα μας (εφεξής η «Ιστοσελίδα») χρησιμοποιεί cookies για να αποθηκεύσει πληροφορίες στον υπολογιστή σας. Η παρούσα πολιτική χρήσης εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα cookies. Με την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα συμφωνείτε και αποδέχεστε τη χρήση cookies στον υπολογιστή σας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πολιτικής χρήσης. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies από την Ιστοσελίδα, παρακαλούμε είτε να προβείτε στις κατάλληλες ρυθμίσεις (όπως παρατίθενται κατωτέρω) ή να απέχετε από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Τι είναι τα cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο διακομιστής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, χωρίς να είναι δυνατή η γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies περιέχουν κάποιες πληροφορίες, όπως το όνομα μιας ιστοσελίδας και ορισμένα ψηφία και αριθμούς. Κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται σε μια ιστοσελίδα, η τελευταία ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).

Τι cookies χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα;


Είδη cookies που χρησιμοποιούνται:

Τεχνικά cookies (technical cookies)

Τα τεχνικά cookies χρησιμοποιούνται για την σωστή λειτουργία ορισμένων λειτουργιών της Ιστοσελίδας. Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα τεχνικά cookies, αποκλειστικός σκοπός των οποίων είναι η διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας ή τα οποία είναι αναγκαία για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής. Τα τεχνικά cookies μπορούν να διακριθούν σε:

  • Cookies ανάλυσης, τα οποία είναι τεχνικά cookies, όταν χρησιμοποιούνται προκειμένου να μετρήσουν και να αναλύσουν συνολικά των αριθμό των χρηστών και τη συμπεριφορά στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα,
  • Cookies λειτουργικότητας, τα οποία επιτρέπουν την παραμετροποίηση της ιστοσελίδας σύμφωνα με διάφορες επιλογές του χρήστη (π.χ. γλώσσα κοκ), για την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών.
Η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών μέσω της χρήσης τεχνικών cookies είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αντιτίθεται στη χρήση τέτοιου είδους τεχνικών cookies (technical cookies) δε θα μπορεί να επισκεφθεί και να δει την Ιστοσελίδα σωστά.

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα ακόλουθα τεχνικά cookies (technical cookies), συμπεριλαμβανομένων cookies λειτουργικότητας και cookies ανάλυσης:

COOKIE


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ

ASP.NET_SessionId


Διατηρεί την κατάσταση της σύνδεσης επισκέπτη σε όλα τα αιτήματα σελίδων/όλες τις αναζητήσεις ιστοσελίδων.

20 λεπτά μετά την τελευταία αλληλεπίδραση του χρήστη

Να διατηρεί την κατάσταση μεταξύ του πελάτη (πρόγραμμα περιήγησης) και του διακομιστή (υπηρεσία υποστήριξης).

_ga


Καταχωρεί ένα αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό/αριθμό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

2 χρόνια

Να διευκολύνει τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου.

_gat


Χρησιμοποιείται από τη Google Analytics για να περιορίζει τον ρυθμό των αιτημάτων.

20 λεπτά μετά την τελευταία αλληλεπίδραση του χρήστη

Να διευκολύνει τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου.

_gid


Καταχωρεί ένα αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό/αριθμό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

20 λεπτά μετά την τελευταία αλληλεπίδραση του χρήστη

Να διευκολύνει τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου.

wplayer.captionLabel


Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από το JWPlayer (πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο) για να αποθηκεύουν τις επιλογές του χρήστη για οποιαδήποτε άλλα βίντεο παρακολουθεί.

20 λεπτά μετά την τελευταία αλληλεπίδραση του χρήστη

Να αποθηκεύει τις προτιμήσεις ενσωματωμένης αναπαραγωγής του χρήστη.

Πέρα από τα τεχνικά cookies (technical cookies), ο γενικός κανόνας που διέπει τη χρήση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι ότι η απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό συνδρομητή προϋποθέτει την προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη κατόπιν σαφούς και εκτενούς ενημέρωσης, η συγκατάθεση δηλαδή αυτή θα πρέπει να δίνεται opt-in και όχι opt-out. Συνεπώς, τα cookies τα οποία δεν αποτελούν «τεχνικά» cookies και τα οποία είναι πιο σημαντικά για την ιδιωτικότητα των χρηστών, π.χ. αυτά που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία προφίλ για τον χρήστη, μπορούν να εγκατασταθούν στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη εφόσον ο χρήστης έχει ενημερωθεί σαφώς και εκτενώς και έχει δώσει εγκύρως τη συγκατάθεσή του.

Cookies τρίτων (third party cookies)

Κατά την περιήγηση στην Ιστοσελίδα, οι φυλλομετρητές των χρηστών (web browser) μπορεί να δέχονται cookies τρίτων. Τα cookies τρίτων εγκαθίστανται από ιστοσελίδα διαφορετική, από αυτήν στην οποία περιηγείται ο χρήστης. Αυτό οφείλεται στο ότι κάθε ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει στοιχεία (εικόνες, χάρτες, ήχους, συγκεκριμένους συνδέσμους σε ιστοσελίδες άλλων ονομάτων χώρου), τα οποία βρίσκονται σε εξυπηρετητές υπολογιστών (computer servers) διαφορετικούς από αυτούς που φιλοξενούν την ιστοσελίδα, στην οποία περιηγούνται.

Κατωτέρω θα βρείτε τη λίστα των cookies τρίτων που χρησιμοποιούνται από την Ιστοσελίδα: 

COOKIE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ

collect

Χρησιμοποιείται για την αποστολή δεδομένων στη Google Analytics σχετικά με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του επισκέπτη. Εντοπίζει την τοποθεσία του επισκέπτη σεσυσκευές και κανάλια μάρκετινγκ.

20 λεπτά μετά την τελευταία αλληλεπίδραση του χρήστη

Να διευκολύνει τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου.

GPS

Καταχωρεί έναν αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό σε κινητές συσκευές για να ενεργοποιήσει την τοποθεσία μέσω γεωγραφικού εντοπισμού GPS.

20 λεπτά μετά την τελευταία αλληλεπίδραση του χρήστη

Να διευκολύνει τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την τοποθεσία του χρήστη

IDE

Χρησιμοποιείται από τη Google DoubleClick για την καταχώριση και αναφορά των ενεργειών του χρήστη στον ιστότοπο μετά από προβολή ή κλικ

σε μια από τις διαφημίσεις με σκοπό τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφήμισης και την παρουσίαση στοχευμένων διαφημίσεων στο χρήστη.

1 χρόνος

Να διευκολύνει τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την αλληλεπίδραση του χρήστη με τις διαφημίσεις στο δίκτυο διαφημίσεων της Google. (το cookie εφαρμόζεται στο πλαίσιο της συγκέντρωσης δημογραφικών στοιχείων και δεδομένων ενδιαφέροντος για τη Google Analytics)

PREF

Καταχωρεί έναν αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό που χρησιμοποιεί η Google, για να διατηρεί στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο χρήσης βίντεο του You Tube από τον επισκέπτη σε διαφορετικούς ιστότοπους.

8 μήνες

Να διευκολύνει τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση των βίντεο του YouTube από τον χρήστη

test_cookie

Χρησιμοποιείται για να ελέγχει αν το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη υποστηρίζει cookies.

20 λεπτά μετά την τελευταία αλληλεπίδραση του χρήστη

Να ελέγχει αν τα προγράμματα περιήγησης του χρήστη υποστηρίζουν cookies

VISITOR_INFO1_LIVE

Επιχειρεί να υπολογίσει το εύρος ζώνης χρηστών σε σελίδες με ενσωματωμένα βίντεο του You Tube.

179 μέρες

Να διευκολύνει τον υπολογισμό του εύρους ζώνης του χρήστη

YSC

Καταχωρεί έναν αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό για να διατηρεί στατιστικά στοιχεία για τα βίντεο του You Tube που έχει δει ο χρήστης.

20 λεπτά μετά την τελευταία αλληλεπίδραση του χρήστη

Να διευκολύνει τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση των βίντεο του YouTube από τον χρήστη

yt-player-two-stage-token

Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη, χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο του YouTube.

Συνεχόμενα

Να διευκολύνει τον χρήστη να αποθηκεύει τις προτιμήσεις του κατά την προβολή βίντεο


Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies ανωτέρω, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο.

Πως μπορώ να αναθεωρήσω τις ρυθμίσεις περί λειτουργίας cookies στο browser;

Ενδέχεται ορισμένοι χρήστες να μη συμφωνούν με την αποθήκευση των πληροφοριών που συλλέγονται από τα cookies στον υπολογιστή τους. Κάθε φυλλομετρητής ιστοσελίδων (web browser) παρέχει σαφείς οδηγίες περί πολιτικής χρήσης των cookies.

Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του web browser σας έτσι ώστε να προειδοποιείστε όταν αποστέλλονται cookies, να απενεργοποιείτε όλα ή μερικά από τα cookies που χρησιμοποιεί η Iστοσελίδα ή και να διαγράφετε cookies που έχουν ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.

Οι περισσότερες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας λειτουργούν χωρίς τη χρήση cookies. Ωστόσο, εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες και χαρακτηριστικά της Ιστοσελίδας.

Στα ακόλουθα Links μπορείτε να βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με τις δυνατότητες διαχείρισης των cookies σε όλους τους web browsers:

https://www.aboutcookies.org/, http://www.youronlinechoices.eu/.

Ακολούθως παρατίθενται ενδεικτικά παραπομπές των βασικότερων web browsers οι οποίες αφορούν συγκεκριμένες εκδόσεις, όπου μπορείτε να λάβετε σχετική ενημέρωση για την διαδικασία απενεργοποίηση των cookies.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/el-gr/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/diagrafh-cookies-gia-afairesh-plhroforiwn

Safari: https://support.apple.com/el-gr/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Σε κάθε περίπτωση, συνίσταται να ανατρέχετε στην επίσημη βιβλιογραφία των κατασκευαστριών εταιρειών για την πιο επίκαιρη πληροφόρηση καθώς και για τους web browsers άλλων κατασκευαστριών εταιρειών παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην επίσημη βιβλιογραφία τους.