Όροι Χρήσης Εφαρμογής – Διαδικτυακού Παιχνιδιού Chipitales Hercules

Η εφαρμογή – διαδικτυακό παιχνίδι Chipitales Hercules (εφεξής «η εφαρμογή») έχει αναπτυχθεί από την εταιρία Terahard Ltd για λογαριασμό της Chipita Global Societe Anonyme, με διακριτικό τίτλο Chipita Global S.A. και έδρα στο 12ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, 144 52 Μεταμόρφωση, Αττική (εφεξής «Chipita Global S.A.») στην οποία ανήκει αποκλειστικά και η οποία είναι δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων επ’ αυτής.



1.     Αποδοχή των Όρων Χρήσης

1.1. Η πρόσβαση και η χρήση της εφαρμογής από εσάς υπόκειται στους ακόλουθους όρους («Όροι Χρήσης»). Με τη χρήση της εφαρμογής δηλώνετε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης και την εφαρμοστέα νομοθεσία. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης, δεν επιτρέπεται να κάνετε χρήση της εφαρμογής.

1.2. Εάν δεν έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας, πρέπει να απευθυνθείτε στον γονέα ή κηδεμόνα σας προκειμένου αυτός να λάβει γνώση και να αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης εκ μέρους σας, καθώς και να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για την συμμόρφωση με αυτούς.


2.     Χρήση της εφαρμογής

2.1. Η εφαρμογή διατίθεται από την Chipita Global S.A. αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση για σκοπούς ψυχαγωγίας. Απαγορεύεται να γίνει χρήση της εφαρμογής και του περιεχομένου αυτής στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας.

2.2. Η εφαρμογή είναι κατάλληλη για άτομα άνω των επτά ετών τα οποία μπορούν να κάνουν χρήση αυτής. Η λήψη της εφαρμογής και η παροχή οποιασδήποτε συναίνεσης για την αποδοχή των Όρων Χρήσης όσον αφορά παιδιά κάτω των δεκατεσσάρων ετών πραγματοποιείται από το άτομο το οποίο ασκεί τη γονική μέριμνα.


3.     Κύρια Χαρακτηριστικά:

3.1.  Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν προς λήψη σε συσκευή κινητού τηλεφώνου ή tablet και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να παίξουν το διαδικτυακό παιχνίδι με πίστες (online fighting game) Chipitales Hercules, το οποίο συμπληρώνεται από τάπες οι οποίες πωλούνται μαζί με τα προϊόντα Chipicao της Chipita Global S.A.

3.2. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να παίξουν περιορισμένα μόλις πραγματοποιήσουν τη λήψη της εφαρμογής. Προκειμένου να προχωρήσει ο παίκτης σε επόμενη πίστα, πρέπει να συγκεντρώσει τάπες οι οποίες βρίσκονται μέσα τη συσκευασία των προϊόντων Chipicao και οι οποίες αποτυπώνουν φιγούρες χαρακτήρων. Κάθε τάπα φέρει ένα AR code το οποίο αφού σκαναριστεί μέσω της εφαρμογής προσθέτει τον αντίστοιχο χαρακτήρα στη συλλογή του παίκτη.


4.     Χρέωση: Η εφαρμογή παρέχεται δωρεάν προς λήψη από την Chipita Global S.A.


5.     Διάρκεια: Οι Όροι Χρήσης της εφαρμογής ισχύουν για διάστημα ίσο με τη διάρκεια ισχύος της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη Αδειοδοτούμενης Εφαρμογής.


6.     Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Η Chipita Global S.A. δεν επεξεργάζεται ούτε συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών της εφαρμογής, όπως αυτά ορίζονται από το εφαρμοστέο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.


7.     Περιορισμός ευθύνης:

7.1.  Η Chipita Global S.A. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την σωστή λειτουργία της εφαρμογής, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς σφάλματα. Συνεπώς η Chipita Global S.A. δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στους χρήστες της εφαρμογής ή σε τρίτους.

7.2.  Η Chipita Global S.A. δε φέρνει ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις, οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας.

8.     Ακυρότητα όρων.  Σε περίπτωση ακυρότητας συγκεκριμένου όρου της παρούσης, η ακυρότητα αυτή δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων. Ο όρος αυτός παύει αυτοδικαίως να ισχύει και οι υπόλοιποι όροι παραμένουν πλήρως σε ισχύ.


9.     Παράλειψη άσκησης δικαιώματος. Η παράλειψη άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος ή όρου που απορρέει από τους Όρους Χρήσης εκ μέρους της Chipita Global S.A. δεν συνιστά παραίτηση της από αυτό.


Επικοινωνία: Σε περίπτωση που έχετε απορίες ή σχόλια σχετικά με την εφαρμογή ή τους Όρους Χρήσης, και εάν θέλετε να υποβάλλετε αναφορά σχετικά με στοιχεία της εφαρμογής τα οποία θεωρείτε ασύμβατα με τους Όρους Χρήσης και την εφαρμογή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στον αριθμό +30 210 2885000, μέσω Fax στον αριθμό +30 210 2885036 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gdpr@chipita.com.