Политика За „Бисквитки“

Нашата интернет страница (наричана по-долу за краткост „Интернет страницата“) използва „бисквитки“, за да съхранява информация на Вашия компютър. Настоящата Политика обяснява как Интернет страницата използва „бисквитки“. С разглеждането на Интернет страницата, се счита, че Вие сте се съгласили с използването на „бисквитки“ на Вашия компютър съгласно условията на тази Политика. Ако не желаете да получавате „бисквитки“ от нашата Интернет страница, моля променете настройките си (както е посочено по-долу) или се въздържайте от използването на Интернет страницата. 
Какво представляват „бисквитките“? 

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които дадена интернет страница (по-конкретно интернет сървър) съхранява на компютъра на потребителя; въпреки това, документи или файлове от компютъра на потребителя не са достъпни. „Бисквитките“ съдържат информация, като името на интернет страницата и други цифри и числа. Всеки път, когато потребител разглежда дадена интернет страница, последната извлича тази информация и предлага на потребителя услуги, свързани с нея. Типичен пример за такава информация са предпочитанията на потребителя в дадена интернет страница, като същите се определят от избора на потребителя в интернет страницата (например кликване върху специфични „бутони“, търсения, реклами и др.)

Какви „бисквитки“ използва Интернет страницата? 

Видове „бисквитки“, които използваме: 

Технически „бисквитки“ 

Техническите „бисквитки“ се използват, за да осигурят правилното функциониране на определени раздели от Интернет страницата. Интернет страницата използва технически „бисквитки“, чиято единствената цел е да предават комуникация и такива, които са необходими за предоставянето на конкретна услуга, заявена от абонат или потребител. Те могат да се разделят на „бисквитки“ на търсачката и сесийни „бисквитки“, които осигуряват правилното функциониране на Интернет страницата: 

  • Аналитичните „бисквитки“ представляват технически „бисквитки“, използвани да оценяват и анализират общия брой на потребителите и тяхното потребителско поведение при разглеждане на Интернет страницата,
  • Функционалните „бисквитки“ осигуряват възможността за адаптиране на Интернет страницата съобразно различните избори, направени от потребителя (например език и др.), с цел предоставяне на подобрени услуги.
Събирането и обработването на данни, получени чрез използването на технически „бисквитки“, са необходими за правилното функциониране на Интернет страницата. Ако даден потребител възрази срещу използването на тези технически „бисквитки“, той/тя няма да има достъп до Интернет страницата и няма да може да използва същата правилно. 

Интернет страницата използва следните технически „бисквитки“, включително функционални и аналитични „бисквитки“: 

ВИД „БИСКВИТКА“

ОПИСАНИЕ

ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ

ЦЕЛ

ASP.NET_SessionId

Запазва състоянието на сесията на потребителя при заявките на страницата. 20 (двадесет) минути след последното взаимодействие на потребителя със страницата. Да поддържа състоянието между клиента (търсачката) и сървъра (бекенда).

_ga

Регистрира уникален идентификатор, който се използва за създаване на статистически данни относно начина, по който посетителят използва дадена интернет страница. 2 (две) години Да подпомага събирането на статистически данни относно потреблението на съответната страница.

_gat

Използва се от Google Analytics за ограничаване скоростта на заявките. 20 (двадесет) минути след последното взаимодействие на потребителя със страницата. Да подпомага събирането на статистически данни относно потреблението на съответната страница.

_gid

Регистрира уникален идентификатор, който се използва за създаване на статистически данни относно начина, по който посетителят използва дадена интернет страница. 20 (двадесет) минути след последното взаимодействие на потребителя със страницата. Да подпомага събирането на статистически данни относно потреблението на съответната страница.

wplayer.captionLabel

Тези „бисквитки“ се използват от JWPlayer (видео плейър), за да запаметяват избора на потребителя за всички следващи видеоклипове, които той/тя гледа. 20 (двадесет) минути след последното взаимодействие на потребителя със страницата. Да запаметява зададените от потребителя предпочитания на плейъра.

С изключение на техническите „бисквитки“, основното правило за използване на електронни комуникационни мрежи е, че получаването на достъп до предварително съхранена информация в крайните абонатни устройства изисква предварително съгласие след предоставяне на точна и подробна информация, т.е. това съгласие трябва да бъде предоставено при дадена възможност за избор, а не за отказ. 

Ето защо, „бисквитките“, които не са технически и които са по-важни за поверителността на потребителите, например тези, използвани за създаването на потребителски профил, могат да бъдат инсталирани на крайното устройство на потребителя само след като същият е получил точна и подробна информация и валидно е предоставил своето съгласие. 

„Бисквитки“ на трети лица 

При посещение и разглеждане на Интернет страницата, интернет търсачките може да използват „бисквитки“ от трети лица. 

„Бисквитките“ на трети лица са инсталирани на интернет страница, различна от тази, която потребителят разглежда. Това е така, защото всяка интернет страница може да съдържа елементи (изображения, карти, звуци и специфични връзки към други имена на домейни), които се съхраняват на компютърни сървъри, различни от тези, стопанисващи интернет страницата, която потребителя разглежда. 

По-долу ще намерите списък с „бисквитките“ на трети лица, които Интернет страницата използва:

ВИД „БИСКВИТКА“

ОПИСАНИЕ

ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ

ЦЕЛ

collect

Използва се, за да изпраща данни до Google Analytics относно устройството на посетителя и неговото потребителско поведение. Проследява посетителя през устройства и канали за маркетинг.

20 (двадесет) минути след последното взаимодействие на потребителя със страницата. Да подпомага събирането на статистически данни относно потреблението на съответната страница.

GPS

Регистрира уникален идентификатор на мобилни устройства, за да активира проследяване на базата на географско GPS местоположение. 20 (двадесет) минути след последното взаимодействие на потребителя със страницата. Да подпомага събирането на статистически данни относно местоположението на потребителя.

IDE

Използва се от  Google DoubleClick, за да регистрира и докладва действията на потребителя, след като е прегледал или кликнал върху определена реклама, с цел оценяването на ефективността на рекламата и предлагането на подходящи реклами на потребителя.   1 (една) година Да подпомага събирането на статистически данни относно взаимодействието на потребителя с реклами в рамките на рекламната мрежа на Google. Тези „бисквитки“ се използват като част от  събирането на демографски данни и данни за интереси за  Google Analytics.

PREF

Регистрира уникален идентификатор, който се използва от Google, за съхраняване на статистически данни за това как посетителят използва видеоклипове в You Tube през различни страници. 8 (осем) месеца Да подпомага събирането на статистически данни за използването на видеоклипове в You Tube от потребителя.

test_cookie

Използва се за проверка дали търсачката на потребителя поддържа „бисквитки“. 20 (двадесет) минути след последното взаимодействие на потребителя със страницата. За да се определи дали търсачките на потребителите поддържат „бисквитки“.

VISITOR_INFO1_LIVE

Опитва се да оцени честотната лента на потребителите на страници с интегрирани видеоклипове в YouTube. 179 (сто седемдесет и девет) дни Да подпомага оценяването на честотната лента на потребителя.

YSC

Регистрира уникален идентификатор за съхраняване на статистика какви видеоклипове в You Tube е гледал потребителят. 20 (двадесет) минути след последното взаимодействие на потребителя със страницата. Да подпомага събирането на статистически данни за използването на видеоклипове в You Tube от потребителя.

yt-player-two-stage-token

Съхранява предпочитанията на видео плейъра на потребителя, когато използва заложен видеоклип в You Tube. Постоянно Да подпомогне потребителя при запаметяване на неговите/нейните предпочитания за прожекция на видеоклипове.

Информацията, събрана чрез използването на горепосочените „бисквитки“ не се разкрива на трети лица, освен ако закон не изисква друго. 

Как да управлявате „бисквитките“ чрез настройване на търсачката 

Някои потребители може да не са съгласни със съхраняването на информацията, събрана посредством използването на „бисквитки“ от техния компютър. Всяка търсачка съдържа подробни инструкции относно политиката си за използване на „бисквитки“. 

Ако не желаете да получавате „бисквитки“, може да промените настройките на търсачката си, за да получавате предупреждение, когато се изпращат „бисквитки“, да деактивирате всички или някои „бисквитки“, използвани от Интернет страницата или да изтриете вече инсталираните от Интернет страницата „бисквитки“. 

Повечето от функциите на Интернет страницата работят без да използват „бисквитки“. Въпреки това, ако деактивирате „бисквитките“, няма да имате достъп до определени услуги и функции на Интернет страницата. 

Можете да откриете необходимата информация относно управлението на „бисквитките“ на всички интернет търсачки на следните интернет адреси: 

https://www.aboutcookies.org/http://www.youronlinechoices.eu/

По-долу ще намерите примери за най-разпространените версии на най-често използваните интернет търсачки, където може да получите информация за това как да деактивирате „бисквитки“. 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=bg 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/bg-bg/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/bg/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 

Safari: https://support.apple.com/en-euro/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Във всеки случай, препоръчително е да се обърнете към официалната библиография на дружеството, създало съответната търсачка, за да получите най-актуалната информация, както и към интернет търсачките, създадени от други дружества.