Pravila privatnosti

1. UVOD

1.1 Preduzeće CHIPITA GLOBAL SOCIETE ANONYME, s prepoznatljivim nazivom CHIPITA GLOBAL S.A.. (dalje u tekstu „preduzeće”, „mi” ili „nas”) i sjedištem u općini Metamorphosi na 12. kilometru državne ceste Atena – Lamia, P.C.: 14452, posvećeno je zaštiti i poštivanju privatnosti vaših ličnih podataka.

1.2 U ovim Pravilima privatnosti (kao i u našim Uslovima korištenja, Politici korištenja kolačića i drugim dokumentima na koje se u njima pozivamo) određena su načela koja slijedimo u pogledu obrade ličnih podataka koje prikupimo od vas ili koje nam vi pružite kada otvorite i upotrebljavate ovu web lokaciju (dalje u tekstu: „web lokacija”). Obradu provodimo u skladu s važećim nacionalnim i evropskim zakonom o zaštiti pojedinaca tokom obrade ličnih podataka. Pažljivo pročitajte tekst u nastavku kako biste razumjeli naš pristup i praksu s obzirom na upravljanje vašim ličnim podacima.

1.3 Otvaranjem naše web lokacije potvrđujete da prihvaćate ova Pravila privatnosti i Politiku korištenja kolačića i dajete saglasnost da prikupljamo, obrađujemo i otkrivamo vaše lične podatke u sladu s tim Pravilima privatnosti i Politikom korištenja kolačića.

1.4 Obrada vaših ličnih podataka, kako je opisano u ovim Pravilima privatnosti, temelji se na saglasnosti koju ste dali upotrebom naše web lokacije.

2. VODITELJ OBRADE PODATAKA

2.1 Preduzeće CHIPITA GLOBAL SOCIETE ANONYME, s prepoznatljivim nazivom CHIPITA GLOBAL S.A.. i sjedištem u općini Metamorphosi na 12. kilometru državne ceste Atena – Lamia, Grčka, P.C.: 14452, Voditelj je obrade podataka u smislu primjenjivog zakonodavstva o zaštiti podataka.

3. PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

3.1 Prikupljamo vaše lične podatke kada upotrebljavate našu web lokaciju. Informacije koje prikupljamo svrstavaju se u tri kategorije: (a) informacije koje nam vi pružate, (b) informacije koje prikupljamo automatizovanim metodama i (c) informacije koje prikupljamo iz drugih izvora.

3.2 Informacije koje nam vi pružate možemo kombinirati s informacijama koje prikupljamo automatizovanim metodama i informacijama koje prikupljamo iz drugih izvora.

3.3 Možemo prikupljati sljedeće vrste informacija:
  • informacije o računu, na primjer vaše korisničko ime i lozinku (ili bilo šta drugo čime vas možemo identificirati), kako biste mogli pristupiti našoj web lokaciji ili upotrebljavati usluge web lokacije u skladu s Uslovima korištenja
  • informacije o profilu, uključujući informacije o uslugama koje vam se sviđaju, preferiranom vremenu posjeta ili o tome koliko često upotrebljavate našu web lokaciju
  • informacije s vašeg uređaja, na primjer adresu internetskog protokola (IP adresa), koje prikupljamo automatizovanim tehnologijama kada upotrebljavate našu web lokaciju
  • lokaciju preusmjeravanja (web lokaciju koja vas je poslala na našu web lokaciju)
  • poruke koje ste poslali nama ili o nama na društvenim mrežama
  • radnje s obzirom na način na koji upotrebljavate našu web lokaciju, na primjer koju sekciju naše web lokacije najčešće posjećujete.
Većina mobilnih uređaja i preglednika omogućuje vam da povučete saglasnost koju ste nam dali za prikupljanje tih informacija upotrebom postavki uređaja ili preglednika. Ako imate pitanja o tome kako spriječiti prikupljanje informacija o svojoj točnoj lokaciji, preporučujemo da kontaktirate davaoca tehničke podrške vašeg mobilnog uređaja, proizvođača uređaja ili davaoca usluga vašeg softvera ili preglednika. Određene usluge možda neće ispravno raditi bez informacija o lokaciji. Ako želite izbrisati prikupljene informacije o vašoj lokaciji, kontaktirajte nas na našoj adresi ili nam pošaljite e-poštu na adresu navedenu u nastavku. Određene informacije o vama možda ćemo morati zadržati u skladu sa zakonom.

3.4 Informacije o vama možemo prikupljati iz drugih izvora, uključujući, među ostalim, informacije od drugih preduzeća ili organizacija. Također možemo prikupljati javno dostupne informacije. Na primjer, možemo prikupljati informacije o vama kada s nama razgovarate putem društvenih mreža.

4. UPOTREBA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA

4.1 Informacije koje prikupljamo upotrebljavamo za:
  • otvaranje i upotrebu web lokacije
  • personalizaciju vašeg iskustva na našoj web lokaciji
  • upravljanje svojim poslovnim aktivnostima, uključujući razvoj novih proizvoda i usluge marketinga te aktivnosti oglašavanja
  • održavanje i poboljšavanje kvalitete svojih proizvoda, ponuda, promocija i web lokacije.
5. S KIM DIJELIMO VAŠE INFORMACIJE

5.1 Vaše lične informacije ne otkrivamo trećim stranama; međutim, vaše informacije možemo otkriti svojim davaocima usluga, na primjer davaocima usluga organizacije i provođenja promocija i natjecanja, usluga podrške za web lokaciju i drugih IT usluga. Tim trećim stranama ne dozvoljavamo upotrebu ili otkrivanje tih informacija za bilo koju drugu svrhu osim za pružanje usluga u naše ime.

5.2 Iz strateških ili drugih poslovnih razloga možemo odlučiti prodati ili prebaciti naše poslovanje ili dio poslovanja. U sklopu te prodaje ili prijenosa, prikupljene informacije možemo prebaciti bilo kojoj strani uključenoj u prodaju ili prijenos.

5.3 Možemo podijeliti informacije kojima vas se ne može izravno identificirati. Na primjer, možemo podijeliti anonimne, skupne statističke podatke o vašoj upotrebi web lokacije.

5.4 U iznimnim slučajevima naše preduzeće može otkriti vaše lične informacije trećim stranama samo ako to nalaže zakonska obveza ili je isto zatraženo odlukom/nalogom pravosudnog ili drugog nadležnog tijela.

6. MJESTO POHRANE VAŠIH LIČNIH PODATAKA

6.1 Lične informacije koje prikupljamo od korisnika pohranjuju se na sigurnim serverima u Evropskoj uniji (EU), a preduzeće poduzima sve razumne mjere za njihovu zaštitu.

6.2 Vaše lične podatke možemo otkriti drugim preduzećima u sklopu Chipita Grupe unutar i izvan EU-a, na primjer onima u državama koje ne pružaju istu razinu zaštite ličnih podataka kao vaša država prebivališta. Oslanjamo se na treće strane / partnere koji u naše ime pružaju usluge i proizvode (na primjer podršku za web lokaciju) i možemo vaše lične podatke otkriti tim trećim stranama (na primjer programskim/softverskim preduzećima, preduzećima koja pružaju podršku za web lokaciju itd.). Uopćeno govoreći, naši davaoci usluga dužni su, u skladu s ugovorom, zaštititi vaše lične podatke i ne smiju ih ni na koji način upotrijebiti ili prebaciti. Tim trećim stranama ne dozvoljavamo upotrebu ili otkrivanje tih informacija u bilo koju drugu svrhu osim za pružanje usluga u naše ime.

6.3 Neovisno o tome u koju se državu vaši lični podaci prebace, dijelimo ih isključivo u najmanjoj potrebnoj mjeri i uvijek u skladu s odgovarajućim zaštitnim mjerama (kao što su one navedene u standardnim ugovornim klauzulama u EU-u).

7.  SIGURNOST LIČNIH PODATAKA

7.1 Obvezujemo se poduzeti sve razumne mjere kako bismo osigurali da su vaše lične informacije uvijek ažurirane. Naši tehnički, administrativni i drugi postupci osmišljeni su kako bi vaše lične informacije zaštitili od slučajnog, nezakonitog ili neovlaštenog gubitka, pristupa, otkrivanja, upotrebe, izmjene ili uništavanja. Iako ulažemo sve moguće napore u zaštitu naših računarskih sistema, ni jedna web lokacija, računarski sustav ili prijenos podataka putem interneta ili drugih javnih mreža nije u potpunosti siguran.

8. PERIOD ZADRŽAVANJA LIČNIH PODATAKA

8.1 Vaše lične podatke čuvamo tokom vremenskog perioda potrebnog za obradu navedenu u ovim Pravilima privatnosti (osim ako je duži period zadržavanja propisan zakonom).

9. VAŠA PRAVA

9.1 Prema važećem zakonodavstvu imate pravo pristupiti informacijama o tome obrađuju li se vaši lični podaci ili ne, odnosno primiti o tome obavijest na zahtjev i primiti dodatne informacije o takvoj obradi, posebno o tekućoj obradi, odgovarajućim zaštitnim mjerama pod kojima se vrše prijenosi trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji. Osim toga, imate pravo zahtijevati ispravak svih netočnih ličnih podataka. Nadalje, ako su zahtjevi prema važećem zakonodavstvu ispunjeni, imate pravo na brisanje podataka, pravo na ograničenje obrade, pravo prenosivosti podataka i pravo uložiti prigovor na obradu. Konačno, ako smatrate da naše preduzeće obrađuje vaše lične podatke protivno primjenjivim propisima, imate pravo uložiti prigovor nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

9.2 Nadalje, svoju saglasnost možete povući u bio kojem trenutku; međutim, povlačenje saglasnosti neće utjecati na zakonitost obrade u skladu sa saglasnošću prije njenog povlačenja.

9.3 Imate pravo zatražiti kopiju svojih ličnih podataka koje je preduzeće prikupilo. Kontaktirajte nas putem e-adrese gdpr@chipita.com.

10. VEZE NA DRUGE WEB LOKACIJE I DRUŠTVENE MREŽE

10.1 Web lokacija može sadržavati veze na web lokacije kojima upravljamo mi ili treće strane. Ako slijedite vezu na bilo koju od tih web lokacija, pročitajte pravila privatnosti, uslove korištenja i druga pravila te web lokacije. Ne odgovaramo za pravila i prakse trećih strana. Te organizacije upravljaju informacijama koje im pružite u skladu sa svojim pravilima privatnosti, uslovima korištenja i drugim pravilima.

10.2 Davaoci usluga drugih aplikacija, alata, vidžeta i dodataka dostupnih na našoj web-lokaciji, na primjer dugme „Sviđa mi se” s usluge Facebook, također mogu upotrebljavati automatizovane metode za prikupljanje informacija o načinu na koji upotrebljavate te značajke. Te organizacije mogu upotrebljavati vaše informacije u skladu s vlastitim pravilima za koja mi ne odgovaramo.

11. PROMJENE NAŠIH PRAVILA PRIVATNOSTI

11.1  Ova Pravila privatnosti vrijede od datuma navedenog na početku Pravila. Pravila privatnosti možemo izmijeniti prema vlastitom nahođenju. U slučaju izmjene, revidiranu ćemo verziju objaviti ovdje te ćemo izmijeniti „datum posljednjeg ažuriranja” na početku Pravila. Ova Pravila potrebno je redovito pregledavati i utvrditi jesu li ažurirana u skladu s posljednjom verzijom Pravila privatnosti, a ako nastavite upotrebljavati web lokaciju, smatrat će se da ste pristali na izmjenu Pravila.

12. KONTAKTIRAJTE NAS

Hvala vam šta ste pročitali Pravila privatnosti našeg preduzeća. U slučaju bilo kakvih pitanja o ovim Pravilima ili ako želite ostvariti pravo koje vam pripada kao osobi čiji se podaci obrađuju, možete kontaktirati preduzeće putem e-adrese gdpr@chipita.com.